Anders Fåks Fotowebb

Totallista

Min totallista, sett eller hört i Sverige.

300 arter sedda eller hörda (2023-05-05)

Smålom
Storlom
Svartnäbbad islom
Vitnäbbad islom
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping
Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom
Ägretthäger
Silkeshäger
Gråhäger
Rallhäger
Vit stork
Svart stork
Skedstork
Bronsibis
Knölsvan
Mindre sångsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Stripgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Nilgås
Rostand
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Mandarinand
Rödhuvad dykand
Brunand
Amerikansk bläsand
Vitögd dykand
Vigg
Ringand
Bergand
Praktejder
Ejder
Alförrädare
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Bivråk
Stäppörn
Brun glada
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Ängshök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Mindre skrikörn
Större skrikörn
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Jaktfalk
Pilgrimsfalk
Järpe
Dalripa
Orre
Tjäder
Rapphöna
Vaktel
Fasan
Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Småfläckig sumphöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Rödvingad vadarsvala
Mindre strandpipare
Större strandpipare
Svartbent strandpipare
Fjällpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Mosnäppa
Tuvsnäppa
Mindre gulbena
Tereksnäppa
Spovsnäppa
Skärsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Större beckasinsnäppa
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Rödspov
Hudsonspov
Småspov
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Dammsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Smalnäbbad simsnäppa
Brednäbbad simsnäppa
Kustlabb
Fjällab
Storlabb
Bredstjärtad labb
Dvärgmås
Skrattmås
Fiskmås
Svarthuvad mås
Silltrut
Gråtrut
Vittrut
Medelhavstrut
Kaspisk trut
Havstrut
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Vitvingad tärna
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Spetsstjärtad duva
Turturduva
Gök
Berguv
Pärluggla
Sparvuggla
Hökuggla
Kattuggla
Hornuggla
Jorduggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Biätare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Mindre hackspett
Tofslärka
Sånglärka
Berglärka
Trädlärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Amerikansk stensvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Skärpiplärka
Gulärla
Citronärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppssångare
Vassångare
Lundsångare
Sävsångare
Busksångare
Rörsångare
Trastsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Höksångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Svarthätta
Kungsfågelsångare
Taigasångare
Bergtaigasångare
Brunsångare
Grönsångare
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Brandkronad kungsfågel
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Halsbandsflugsnappare
Svartvit flugsnappare
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Talltita
Svartmes
Blåmes
Tofsmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Rödhuvad törnskata
Svartpannad törnskata
Varfågel
Nötskrika
Lavskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Svart kråka
Korp
Stare
Rosenstare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Gulhämpling
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb
Mindre korsnäbb
Större korsnäbb
Tallbit
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Lappsparv
Snösparv
Gulsparv
Ortolansparv
Videsparv
Dvärgsparv
Sävsparv
Kornsparv
Baltimoretrupial